Đinh Thành Hội
 • Đinh Thành Hội
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu Trưởng
 • 0976733510
 • dinhoi777@gmail.com
Vũ Hoàng Hải Sơn
 • Vũ Hoàng Hải Sơn
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0357054535
 • vuhoanghaisonkt@gmail.com
Phạm Văn Hùng
 • Phạm Văn Hùng
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0914167104
 • phamvanhungntdakglei@gmail.com