Trần Thị Hoài Thu
 • Trần Thị Hoài Thu
 • Tổ Tự Nhiên
 • Giáo viên
 • 0363863891
 • hoaithu.dhsphue@gmail.com
 • Giáo viên giảng dạy môn Vật Lý
Y Bển
 • Y Bển
 • Tổ Tự Nhiên
 • Giáo viên
 • 0398890414
 • binhthien12101993@gmail.com
 • Giáo viên giảng dạy môn Toán
Trịnh Ngọc Phúc
 • Trịnh Ngọc Phúc
 • Tổ Tự Nhiên
 • Giáo viên
 • 0793898911
 • phuc.trinh.tin@gmail.com
 • Giáo viên dạy môn Tin học
Nguyễn Xuân Trọng
 • Nguyễn Xuân Trọng
 • Tổ Tự Nhiên
 • Giáo viên Toán
 • 0382404098
 • xuantrong46@gmail.com
 • Tổ trưởng Tổ Tự Nhiên
Phan Thị Thu Hiền
 • Phan Thị Thu Hiền
 • Tổ Tự Nhiên
 • Giáo viên Sinh
 • 0382157149
 • thuhienphan0312@gmail.com
A Chấn
 • A Chấn
 • Tổ Tự Nhiên
 • Giáo viên
 • 0367060895
 • rackeychan.2608@gmail.com
 • Giáo viên môn Hoá
A Thới
 • A Thới
 • Tổ Tự Nhiên
 • Giáo viên
 • 0377391685
 • athoittk33@gmail.com
 • Giáo viên TD - Bí thư Đoàn Trường
Phạm Văn Hùng
 • Phạm Văn Hùng
 • Tổ Tự Nhiên
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0914167104
 • phamvanhungntdakglei@gmail.com
 • GV Công Nghệ