Thông báo về việc đánh giá viên chức năm học 2019_2020 lên hệ thống TEMIS

Lượt xem:

Đọc bài viết

  • Quý thầy cô trường Phân hiệu THPT Lương Thế Vinh vào mục Công Nghệ Thông Tin, tải file hướng dẫn về và tiến hành thực hiện đánh giá trên trang: http://temis.csdl.edu.vn/
  • Nội dung đánh giá là năm 2019-2020.
  • Hạn cuối là ngày 24/12/2020. Quá thời gian quy định cá nhân nào không hoàn thành sẽ tự chịu trách nhiệm với Sở GD&ĐT.
  • Mọi thắc mắc liên hệ với phó hiệu trưởng: Vũ Hoàng Hải Sơn