Y Tuyết
 • Y Tuyết
 • Tổ Xã Hội
 • Giáo Viên
 • 0378761482
 • giadinhhanhphuc8380@gmail.com
 • Giáo viên dạy môn GDCD
Đào Xuân Hiền
 • Đào Xuân Hiền
 • Tổ Xã Hội
 • Giáo viên
 • 0986132108
 • xuanhiendhv@gmail.com
 • Giáo viên Ngữ Văn - Tổ Trưởng tổ xã hội
Y Ngoai
 • Y Ngoai
 • Tổ Xã Hội
 • Giáo viên
 • 0349560100
 • onlystar2415@gmail.com
 • Giáo viên Tiếng Anh
Hồ Ngọc Vinh
 • Hồ Ngọc Vinh
 • Tổ Xã Hội
 • Giáo viên
 • 0905743159
 • hnvinh0403.ntdh@kontum.edu.vn
 • Giáo viên môn Địa Lý
A Ruông
 • A Ruông
 • Tổ Xã Hội
 • Giáo viên
 • 0338736193
 • ruongnoitru@gmail.com
 • Giáo viên Ngữ Văn
Y Lộc
 • Y Lộc
 • Tổ Xã Hội
 • Giáo viên
 • 0975958133
 • Giáo viên môn Lịch Sử
Vũ Hoàng Hải Sơn
 • Vũ Hoàng Hải Sơn
 • Tổ Xã Hội
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0357054535
 • vuhoanghaisonkt@gmail.com